Начална страница  ЗА ФИРМАТА
   Направления
   Философия
   История
   Корпоративно гражданство
   Цифри и факти
   Представителства
И
  ПРОДУКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
 

   Тенденции в строителството
   Прозоречна и фасадна техника
   Сградна техника
   Подземно строителство
И

Потърсете продуктите в картата на сайта !  КАРТА НА САЙТА
Контакти с фирмата  ЗА КОНТАКТИ
И
Поле на работа Строителство

    Със своето уникално многообразие от програми РЕХАУ е водещ предложител на базирани на полимери решения за секторите прозоречна и фасадна техника, сградна техника и подземно строителство. С техническия капацитет на „Иновационния център Строителство” и учебната компетентност на РЕХАУ Академия ние предлагаме обширна приложно-техническа и търговска подкрепа.

   Основна компетенция е разработката на интелигентни системни решения, които отговарят на критериите екология и икономия, дизайн и функционалност, сигурност и комфорт. По този начин създаваме синергизъм и повишени стойности. Нашите обширни сервизни услуги от проектирането през планирането да изпълнението допълват нашия пакет от работи.
   С обхващащи няколко области и ориентирани към бъдещето системни решения налагаме от дълго време и в нарастващ размер нови тенденции в строителството за енергийно ефективно строителство. Решенията предлагат на нашите клиенти и партньори значителни потенциали на пестене, щадят ресурсите и околната среда и осигуряват достатъчно енергоснабдяване за идващите генерации.
   В Прозоречна и фасадна техника доставяме за специализираните предприятия съобразени с пазара програми и услуги. Офертата обхваща техниката, дизайна, маркетинга и сервиза. Всички профилни системи се базират на обща платформа, за да се постигне оптимална производителност при клиента.
   Секторът Сградна техника разработва и произвежда интегрални и комплексни решения за модерно отопление и охлаждане, газови и водни инсталации, промишлени тръбно системи и мрежи за въздух под налягане, както и електроинсталации. При това залагаме на стандартизирани системи, както и на специфични за целеви групи услуги. На нашите партньори предлагаме зрели и конкурентноспособни програми за планиране, търгове, изпълнение и експлоатация.
   В сектора Подземно строителство РЕХАУ допринася с интелигентни концепции за решения за стопанисване на водата, енергийната и съобщителната техника, както и за земните работи и изграждането на фундаменти значително за икономичния и екологичния прогрес. И тук подпомагаме нашите клиенти при анализа, концепцията, проектирането, планирането, изпълнението и реализирането.
   Всички системи на РЕХАУ и Сервизи предлагат сигурност и защита на околната среда за генерациите. Висока компетентност в техниката, логистиката и близостта с клиента осигуряват траен успех на нашите партньори. 

И
И
И
| Фирми | Актуално |
Copyright ©иии1993 - 2007  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
И