Начална страница ЗА ФИРМАТА
   Направления
   Философия
   История
   Корпоративно гражданство
   Цифри и факти
   Представителства
И
  ПРОДУКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
 

   Тенденции в строителството
   Прозоречна и фасадна техника
   Сградна техника
   Подземно строителство
И

Потърсете продуктите в картата на сайта  КАРТА НА САЙТА
Контакти с фирмата  ЗА КОНТАКТИ
И
   В областите строителство, аутомотив и
индустрия REHAU е водеща световна първокласна марка за иновации и системи, базирани върху полимери. 
   Клиенти от всички точки на земното кълбо от най-различни браншове свързват марката REHAU с качество, иновационна сила, системна и дизайнерска компетентност.
      От основаването на фирмата нашата цел е посредством самостоятелни рецептури за пластмаси да разкрием нови области на приложение, при което да заменим обикновените материали с по-здрави полимери и чрез
креативни решения да предложим подобрени стойности в полза на нашите клиенти. Чрез днешната наша основна компетенция в разработването на материали и системи, в производството и в технологиите за повърхностна обработка, REHAU се откроява от конкурентите си чрез превъзходството на своето ноу-хау. 
   Неограничените възможности на полимерно базираните решения отварят пред нашите клиенти и крайни потребители завладяващ полезен потенциал. От това имат полза потребителите, архитектите, проектантите, инвеститорите и търговците на комплексни системни решения за строителството. Като компетентен партньор в областта на дограмата, фасадната и жилищната техника , както и в ниското строителство REHAU дава отговори на екологични и икономически теми от бъдещето. В това сме водещи благодарение на нашето уникално разнообразие от програми.
   Като креативен партньор в разработването REHAU подпомага автомобилната промишленост в нейния стремеж да оптимизира систематично дизайна, комфорта и сигурността. Независимо дали става дума за цялостни външни детайли или калници, интелигентни модули във водопроводите и въздуховодите на стъклочистачните и климатичните уредби или термопластични уплътнителни системи – като системен доставчик REHAU вече е представен при всеки трети автомобил, произведен в Европа и при почти всички автомобили от горния клас.
   В индустрията нашето предприятие се е наложило в различните приложения като иновативен източник на идеи и надежден сериен и системен доставчик. От мебелите през домакинските уреди до въздухоплаването и космическите полети ние предлагаме обхватни пакети от услуги и сервизно обслужване.
   Насочените към клиента разработки и иновационните системни програми с марката REHAU се допълват и образуват уникално продуктово порт-фолио. Максималният професионализъм при материалите и изпълнението за нас е основната предпоставка за успех в световен мащаб, като водеща първокласна марка. Благодарение на комбинацията от висока компетенция в разработките и мощните децентрализирани дистрибуторски и сервизни организации REHAU принадлежи към върховите доставчици на пазара. 
   След началото през 1948 година нашето предприятие със собствени сили става група, действуваща в цял свят. Днес над 14 000 работници и служители на над 170 места по земното кълбо допринасят за растежа и успеха на REHAU.
И
И
И
| Фирми | Актуално |
Copyright ©иии1993 - 2007  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени
И